งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

ประชาสัมพันธ์เรื่อง การยื่นเอกสารแสดงตัวตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. สำหรับผู้ที่รับเงินสดให้ยื่นเอกสารแสดงตัวตนกับเจ้าหน้าที่ในวันจ่ายเบี้ยยังชีพ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

๒. สำหรับผู้ที่รับโอนเงินเข้าบัญชี ยื่นเอกสารที่สมาชิกสภา อบต. เพื่อรวบรวมส่งให้ อบต.แม่เจดีย์ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

๓. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นเอกสารแสดงตัวตนแทนให้มีหนังสือมอบอำนาจมายื่นด้วย

 

    ***โดยสามารถขอรับเอกสารก่อนจากผู้ใหญ่บ้าน,  สมาชิกสภา อบต. ในพื้นที่

และอบต.แม่เจดีย์ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้ที่หัวข้อ "บริการประชาชน"

คลิกหัวข้อ "ดาวน์โหลดเอกสาร"

news
Prev Next
ประกาศ

ค้นหา

ผู้บริหาร

นายก

การประเมินคุณธรรม

สิ่งที่น่าสนใจ

บริการประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจ อบต.แม่เจดีย์ในด้านใด

สถิติผู้เยี่ยมชม

76068
วันนี้วันนี้38
เมื่อวานเมื่อวาน38
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้76
เดือนนี้เดือนนี้543
รวมผู้เข้าชมทั้งหมดรวมผู้เข้าชมทั้งหมด76068

เข้าสู่ระบบ