งาน สปสช.ของ อบต.

บริการประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

38538
วันนี้วันนี้19
เมื่อวานเมื่อวาน42
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้105
เดือนนี้เดือนนี้989
รวมผู้เข้าชมทั้งหมดรวมผู้เข้าชมทั้งหมด38538

เข้าสู่ระบบ

สำนักปลัด

......................................  bank1 ...........................................
 

(ว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

 
     
 

nattaporn 

นางสาวณัทภร ไชยวงค์เจ้า

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

 
     
 

bank1

(ว่าง)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แม่เจดีย์

 
     

kasen

นายคเชนทร์  ทิพย์คำ

นักทรัพยากรบุคคล

nattawit

นายณัฐวิทย์  เปลี่ยววิญญา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

weerachai

นายวีรชัย  นันตาวงค์

นักจัดการงานทั่วไป

     
 siriporn

นางสาวศิราพร มีบุญ 
นักพัฒนาชุมชน

  bank1

(ว่าง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     

nattapon

นายณัฐพล  ต้องใจ

พนักงานจ้างทั่วไป

 

chanantida

นางสาวชนัญธิดา ปาระมีแจ้

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

     

pratom

นายประฐม  อ้วนล่ำ

พนักงานจ้างทั่วไป

jutima

นางสาวจุฑามาศ  มงคลไชยสิทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป

supon

นายสุพล  หล้าปา

พนักงานจ้างทั่วไป