งาน สปสช.ของ อบต.

บริการประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

56857
วันนี้วันนี้79
เมื่อวานเมื่อวาน103
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้182
เดือนนี้เดือนนี้867
รวมผู้เข้าชมทั้งหมดรวมผู้เข้าชมทั้งหมด56857

เข้าสู่ระบบ

สำนักปลัด

......................................  bank1 ...........................................
 

นางสาวกฤษณา  นามวงศ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

 
     
 

bank1

(ว่าง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

 

 

     
 

bank1

(ว่าง)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แม่เจดีย์

 
     

kasen

นายคเชนทร์  ทิพย์คำ

นักทรัพยากรบุคคล

nattawit

นายณัฐวิทย์  เปลี่ยววิญญา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

      96682

        นายวีรชัย  นันตาวงค์

         นักจัดการงานทั่วไป 

     
 siriporn

นางสาวศิราพร มีบุญ 
นักพัฒนาชุมชน

bank1

(ว่าง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

bank1  (ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

     

bank1 นางสาวชไมพร  ใจดี

พนักงานจ้างทั่วไป

jutima

นางสาวจุฑามาศ  มงคลไชยสิทธิ์

พนักงานจ้างทั่วไป 

               

bank1 

นายจักรชัย  ใจดี

พนักงานจ้างทั่วไป

         

     

nattapon

นายณัฐพล  ต้องใจ

พนักงานจ้างทั่วไป

pratom


นายประฐม  อ้วนล่ำ

พนักงานจ้างทั่วไป

supon

นายสุพล  หล้าปา

พนักงานจ้างทั่วไป