หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

bank1

(ว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

 
   

nattaporn

นางสาวณัทภร ไชยวงค์เจ้า

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

 


 

 

 janjira

นางสาวจันจิรา บริบูรณ์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน