งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

Line อบต.แม่เจดีย์

line

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

 
 

 janjira

นางสาวจันจิรา บริบูรณ์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน