งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

Line อบต.แม่เจดีย์

line

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 

                                                                                      193001.jpg

      นายพิเชษฐ์  สุหอม 

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

TEL. 089-8558478

 

 

 

 

      13.png          S__7987209.jpg     14.png

 นายนิคม  แก้วมั่งเมือง                นางดรุณี  มูเดอร์            นายสุวิสิทธิ์  ศรียานะ 

รองนายก อบต.แม่เจดีย์             เลขานุการนายก อบต.             รองนายก อบต.แม่เจดีย์

     Tel. 089-8527350                   Tel. 096-7604013            Tel. 081-3524008