งาน สปสช.ของ อบต.

บริการประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

60502
วันนี้วันนี้78
เมื่อวานเมื่อวาน71
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้149
เดือนนี้เดือนนี้1579
รวมผู้เข้าชมทั้งหมดรวมผู้เข้าชมทั้งหมด60502

เข้าสู่ระบบ

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

นตบญญต

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บรหาร

โครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเท่านั้น โดยการกำหนดนโยบาย ควบคุม และรับผิดชอบการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลและสามารถแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยบริหารงานได้ โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีวาระการทำงาน ๔ ปี
๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต มีวาระการทำงาน ๔ ปีเช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล