งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

E-Services

 

13 ขนตอนการขอรบบรการออนไลน เพม

 

 

13 1 ขนตอนการขอรบบรการออนไลน เพม 

 

 

 

  3  
1   4 2 
   5  

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เปิดให้บริการออนไลน์แบบ E-Service เพื่อให้บริการประชาชนโดยมิต้องเดินทางมายังสำนักงานที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ โดยให้ท่านพิจารณาช่องทางที่ท่านต้องการใช้บริการ โดยใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แสกน QR-code หรือคลิ๊กลิ้งค์ URL ตรงรูป QR-code ในหัวข้อบริการนั้นๆ โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วกดส่ง หลังจากนั้นไม่เกิน 24 ชั่วโมงทางเจ้าหน้าที่ประสานงานจะติดต่อไป หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-789628 ต่อ 15

คำรองทวไปes แจงซอม se