งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

ติดต่อเรา

ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
เลขที่ 64 หมู่ที่ 12 ถนนแม่ขะจาน - วังเหนือ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260
E-mail : Maejd2013@hotmail.com โทรศัพท์ : 053-789628 , โทรสาร 053-789602