นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
    เกี่ยวกับอบต.แม่เจดีย์  
   
    หน่วยงานแต่ละฝ่าย  
   

 


 
|
|
|
|
|
|
 

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๘ ภาษีโรงเรือน ตั้งแต่เดือน ม.ค-ก.พ.๕๘ /ภาษีป้าย ตั้งแต่เดือน ม.ค-มี.ค ๕๘/ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน ม.ค-เม.ย ๕๘

 
 
 
 


21 พฤษภาคม 2559
123
123 ..
 
21 พฤษภาคม 2559
123
123 ..

 
 
 
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

 
 
 

เลขที่ 64 หมู่ที่ 12 ถนนแม่ขะจาน - วังเหนือ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260
โทรศัพท์ : 053-789628 , โทรสาร 053-789602
Email : info@maejd.go.th
Website : http://www.maejd.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2012. maechedi.go.th All rights reserved. Powered by TN MEDIA