งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

หน้าหลัก

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย

1

 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และมาตรการภายในฯ 

ของจังหวัดเชียงราย รายละเอีดดังนี้

1.ประกาศเจตจำนงสุจริต

2.ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

3.ประกาศตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

4.ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

5.ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

6.ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

7.ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

8. ประกาศมาตรใ้ห้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๒ และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๒ และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามรายละเอียดแนบมานี้

news
Prev Next
ประกาศ

ค้นหา

ผู้บริหาร

นายก

บริการประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจ อบต.แม่เจดีย์ในด้านใด

สถิติผู้เยี่ยมชม

74659
วันนี้วันนี้75
เมื่อวานเมื่อวาน78
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้153
เดือนนี้เดือนนี้1016
รวมผู้เข้าชมทั้งหมดรวมผู้เข้าชมทั้งหมด74659

เข้าสู่ระบบ