งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

หน้าหลัก

องค์การบริหารหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

432177

 

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ งวดเดือน กันยายน 2563

วันนี้เงินยังไม่เข้านะคะ (งบประมาณมีไม่เพียงพอ)
หากมีการโอนเงินเข้าบัญชีจะแจ้งให้ทราบอีกทีคะ

รณรงค์ "งดใช้ถุงพลาสติก"

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ร่วมรณรงค์งด ลด เลิก การใช้ถุงพลาสติก เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชน

และเสริมสร้างการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทางด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน

BvWRbvvjamjXzGj 400x400 noPad

 เช่น การนำถุงพลาสติกใบเดิมมาใช้ซ้ำ การนำถุงผ้าไปจ่ายตลาด ตลอดจนเลือกใช้วัสดุทดแทนพลาสติกและโฟนในการบรรจุอาหาร เป็นต้น

   silverpower my bag

 "ใช้ถุงผ้า หรือใช้วัสดุทดแทนพลาสติก เพื่อช่วยลดขยะในมือคุณ"

 2 1

  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" (เติมเพิ่ม)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" (เติมเพิ่ม)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” ตามประกาศลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยได้ดำเนินการรับสมัคร และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาแล้ว นั้น
เนื่องจาก ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในการรั...ตามประกาศแนบท้ายนี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” ตามประกาศลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยได้ดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาแล้ว นั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ...ตามประกาศแนบท้ายนี้
news
Prev Next
ประกาศ

ค้นหา

ผู้บริหาร

นายก

การประเมินคุณธรรม

สิ่งที่น่าสนใจ

บริการประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจ อบต.แม่เจดีย์ในด้านใด

สถิติผู้เยี่ยมชม

82118
วันนี้วันนี้37
เมื่อวานเมื่อวาน33
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้368
เดือนนี้เดือนนี้794
รวมผู้เข้าชมทั้งหมดรวมผู้เข้าชมทั้งหมด82118

เข้าสู่ระบบ