งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

รูปกิจกรรม

รูปกิจกรรม

กิจกรรมป้องกันและการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย 2562

 

ไขเลอดออก ม.3 8 200717        ปองกนไขเลอดออก62 200717

 

ปองกนไขเลอดออก62 200717 2     ปองกนไขเลอดออก62 200717 4

 

ปองกนไขเลอดออก62 200717 1      

 

โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่  วันที่ 27 มีนาคม 2562

 

สาธารณสขนอกสถานท 200717   สาธารณสขนอกสถานท 200717 0

 

สาธารณสขนอกสถานท 200717 1 สาธารณสขนอกสถานท 200717 2

 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าหมา แมว 2562

 

54522407 2229533540597419 7074461192697151488 o    54522865 2229533243930782 83101647173058560 o

 

55560543 2229533183930788 4876997710353268736 o  55686805 2229533933930713 6788526197392277504 o

 

โครงการหมู่บ้านสิ่งแวดล้อม สุขภาวะดี  2562

 

อบรมขยะ ม.6 200717          อบรมขยะ ม. 5 200717

 

อบรมขยะ ม. 5 200717จ      อบรมขยะ ม 0.6 200717

 

อบรมขยะ ม 0. 5 200717       อบรมขยะ ม 1.6 200717

 

อบรมขยะ ม 1. 5 200717         อบรมขยะ ม 2.6 200717

 

 อบรมขยะ ม 3.6 200717       อบรมขยะ ม 4. 5 200717

 

อบรมขยะ ม 5. 5 200717     อบรมขยะ ม 6.6 200717

 

อบรมขยะ ม 7. 5 200717 อบรมขยะ ม 8. 5 200717

 

การดำเนินป้องกันแะลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2562

 

7วนอนตราย ปใหม62 200717    7วนอนตราย ปใหม62 200717 0

 

7วนอนตราย ปใหม62 200717 1             7วนอนตราย ปใหม62 200717 2 

 

LPA อำนวยความสะดวกการจราจร รณรงคยาเสพตด 200   LPA อำนวยความสะดวกการจราจร รณรงคยาเสพตด 200 2

 

โครงการจัดขยะมูลฝอย 2562

 

67719437 2316167718600667 8529882071504519168 o     67820650 2316168555267250 2969834821347442688 o

 

67911307 2316167531934019 2620995833809600512 o       68332686 2316167841933988 426269212000911360 o

 

 

โครงการเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมและโครงการตรวจกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บ้านปางมะกาด 2562

 

109957830 292884931818153 7430937215991723268 n  109927396 958315387945476 180260937649933356 n

 

35628451 2045647355652706 6408252580438212608 o  35713135 2045647255652716 5001047618676064256 o

 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากปัญหามลพิษจากหมอกควันป่าและฝุ่นละอองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 2562

   

1111     55609094 2229547443929362 2024694067765444608 o

 

54798256 2229547493929357 5627375037230088192 o     55510798 2229547500596023 1723622976349274112 o