งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริกหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการตุงล้านนาภูมิปัญญาชาวแม่เจดีย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 กองการศึกษาฯ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสตรีแม่เจดีย์ ดำเนินการอบรมตามโครงการตุงล้านนาภูมิปัญญาชาวแม่เจดีย์

 

1.1  2.2

  

5.5 3.3.jpg 

 

4.4

 

 

 

Line อบต.แม่เจดีย์

line

2024 01 30 13 13 54

2024 01 30 13 13 59

2024 01 30 13 13 56