งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

Line อบต.แม่เจดีย์

line

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรเคพซีลโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านป่าแงะ-พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่า

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรเคพซีลโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)     บ้านป่าแงะ-พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย  หมู่ที่ 5  ตำบลแม่เจดีย์  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  (สาย 2)