งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

Line อบต.แม่เจดีย์

line

News

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

น1

เมื่อวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายพิเชษฐ์ สุหอม ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ พร้อมด้วย บุคลากร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ได้ร่วมประชุมประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ"No Gift Policy" เพื่อประกาศตนเองและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ทุกคนจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ ทั้งในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต และร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ได้สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นและปลูกจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริตและมีจิตบริการ และเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

n2 n1 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศภด3

 จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลแม่เจดีย์ ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้

สำรวจความพึงพอใจการให้บริการข้อมูล อบต.แม่เจดีย์น่าอยู่

ลงคะแนนโหวต

news
Prev Next
ประกาศ

ค้นหา

ผู้บริหาร

นายก

การประเมินคุณธรรม

สิ่งที่น่าสนใจ

บริการประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

111085
วันนี้วันนี้102
เมื่อวานเมื่อวาน170
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้272
เดือนนี้เดือนนี้1163
รวมผู้เข้าชมทั้งหมดรวมผู้เข้าชมทั้งหมด111085

เข้าสู่ระบบ