ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

img 190624081310 0001