ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินทางไปที่ทำเกษตร บ้านสา หมู่ที่ 3 จำนวน 3 สาย

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินทางไปที่ทำเกษตร บ้านสา หมู่ที่ 3 จำนวน 3 สาย