ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560