หน้าหลัก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะ

anigif  

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านต๋อม ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา