หน้าหลัก

รณรงค์ "งดใช้ถุงพลาสติก"

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ร่วมรณรงค์งด ลด เลิก การใช้ถุงพลาสติก เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชน

และเสริมสร้างการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทางด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน

BvWRbvvjamjXzGj 400x400 noPad

 เช่น การนำถุงพลาสติกใบเดิมมาใช้ซ้ำ การนำถุงผ้าไปจ่ายตลาด ตลอดจนเลือกใช้วัสดุทดแทนพลาสติกและโฟนในการบรรจุอาหาร เป็นต้น

   silverpower my bag

 "ใช้ถุงผ้า หรือใช้วัสดุทดแทนพลาสติก เพื่อช่วยลดขยะในมือคุณ"

 2 1