งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

หน้าหลัก

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย

1

 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และมาตรการภายในฯ 

ของจังหวัดเชียงราย รายละเอีดดังนี้

1.ประกาศเจตจำนงสุจริต

2.ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

3.ประกาศตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

4.ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

5.ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

6.ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

7.ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

8. ประกาศมาตรใ้ห้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

news
Prev Next
ประกาศ

ค้นหา

ผู้บริหาร

นายก

บริการประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจ อบต.แม่เจดีย์ในด้านใด

สถิติผู้เยี่ยมชม

74219
วันนี้วันนี้20
เมื่อวานเมื่อวาน84
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้297
เดือนนี้เดือนนี้576
รวมผู้เข้าชมทั้งหมดรวมผู้เข้าชมทั้งหมด74219

เข้าสู่ระบบ